Annulering

  • Tot 1 week (7 nachten) voor afgesproken datum kunt u kosteloos annuleren.
  • Bij annulering binnen 6 nachten of minder dan de afgesproken datum, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

 

Voorwaarden:

 

Betaling

  • Betaling via bank vooraf (voor aankomst)
  • via bank IBAN  NL32 RABO 0326576363 tnv. H.Schuck
  • Contante beltaling bij aankomst

Huisregels

 

  • We gaan gezellig met elkaar om.
  • We respecteren elkaars privacy
  • De ruimtes in de B&B zijn rookvrij. U kunt buiten of in onze sfeervolle prieel roken.
  • De inventaris van de B&B is voor de gasten vrij te gebruiken maar niet vrij mee te nemen.
  • Huisdieren zijn niet welkom.

BOEKINGSVOORWAARDEN

 

BESTE GASTEN,

 

Helaas hebben wij boekingsvoorwaarden moeten opstellen al druist dat tegen onze natuur en gastvrijheid in. We hebben alleen door schade en schande ervaren dat er heel af en toe personen zijn die misbruik maken of die proberen misbruik te maken van onze gastvrijheid en dat willen we graag voorkomen. Vandaar onze beslissing om onderstaande boekingsvoorwaarden toch maar op te nemen. Heeft u nog vragen hierover of op- of aanmerkingen? Misschien zelfs een aanvulling dan horen wij het graag van u.

 

1.LEGITIMATIE TEN BEHOEVE VAN ONS NACHTREGISTER

 

Bij aankomst legitimatie verplicht ten behoeve van ons nachtregister. Identificatie middels paspoort identiteitsbewijs en/of rijbewijs voldoet.Wij vullen een nachtregister van de gemeente Heerde in.

Wij gaan uiterst zorgvuldig en discreet met uw gegevens om.

 

 

2. AANSPRAKELIJKHEID

 

In geen geval draagt B&B de Manderije enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt B&B de Manderije in geen geval enige verantwoordelijkheid. Gebruik van de fietsen van B&B de Manderije is op eigen risico.

 

 

3. ANNULERINGEN/NO SHOW

 

Iedere annulering dient schriftelijk, per email of telefonisch aan B&B de Manderije bevestigd te worden. De annulering is van kracht, vanaf de datum dat B&B de Manderije dit bericht heeft ontvangen. Zonder opgave van geldige redenen wordt de eventuele gedane betaling niet teruggestort, of zijn we genoodzaakt om de overnachtings kosten toch nog in rekening te brengen. Een geldige reden is gelegen door overmacht. Bij verzuim/no show dient u de volledige factuur aan ons te betalen. Annulering door Bed en Breakfast de Manderije, we zullen trachten u tijdig in te lichten echter zijn wij niet aansprakelijk of kunnen er geen schadevergoedingen geclaimd worden. Eventuele aanbetalingen zullen worden teruggestort. Uiteraard zullen wij hiervoor contact met u opnemen, per mail of per telefoon en u doorverwijzen naar collega’s in de buurt.

 

4. RESERVERINGSVOORWAARDEN

 

a) U kunt telefonisch, schriftelijk of via Internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en B&B  de Manderije  bindend en rechtsgeldig.

b) Er geldt geen minimum aantal dagen voor een boeking.

c) In geval van een optie, wordt de accommodatie 1 week voor desbetreffende huurder vrijgehouden. Bij verstrijken van de optieweek, zonder tegenbericht, is B&B de Manderije gerechtigd om de accommodatie weer vrij beschikbaar te stellen.

 

5. WIJZIGING RESERVERING

 

Het wijzigen van een eenmaal gereserveerde periode kan alleen indien de B&B de Manderije schriftelijk en/of per email de mogelijkheid van wijzigen bevestigd. Indien de wijziging niet mogelijk is omdat de accommodatie bezet is valt de wijziging onder de annuleringsvoorwaarden.

 

 

6. BETALINGSCONDITIES

 

Nadat de verhuurder akkoord is gegaan met de boeking ontvangt de huurder van B&B de Manderije een boekingsbevestiging. De betalingswijze is als volgt: u kunt contant betalen bij aankomst of het bedrag van te voren over maken. In sommige gevallen maken wij met bedrijven de afspraak om binnen de betalingscondities van B&B de Manderije achteraf de factuur over te maken. Bij het niet betalen van de rekening schakelen wij altijd een incassobureau in en de kosten die hiermee gepaard gaan zullen op u worden verhaald.

 

 

7. VERANTWOORDELIJKHEID

 

De persoon die de betaling van de reserveringsbevestiging/factuur doet, is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij op de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de huurder de toegang tot de accommodatie te weigeren. De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:

a) Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op de reserveringsbevestiging vermeld staat.

b)Er worden geen huisdieren in de Bed en Breakfast de Manderije. Uit hygiënisch oogpunt kunnen wij huisdieren nie toestaan.

c) Roken binnen in de B&B de Manderije is niet toegestaan. Buiten en in het prieel hebben wij een asbak voor u staan. Boete op de overtreding roken in huis bedraagt €50.

d) Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten. Anders zijn we genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen.

e) Op de dag van aankomst kunt u de accommodatie vanaf 15.00 tot 21:00 uur betrekken. Indien u later wilt aankomen moet u dit aangeven bij uw reservering en kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn in verband met onze rust en de avondrust van de andere gasten. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 11.00 uur te verlaten tenzij anders overeengekomen.

 

 

8. VERNIELINGEN OF SCHADE

 

Tijdens uw verblijf in de accommodatie bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. ALLE VERNIELINGEN OF SCHADES MOETEN DIRECT GEMELD WORDEN AAN DE EIGENAAR. Bij vernielingen of diefstal schakelen altijd de politie in en zullen wij aangifte doen van het voorval. Mocht u tijdens uw verblijf uw sleutels verliezen van onze B&B /Groepsaccommodatie of deze niet inleveren bij vertrek zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen die gepaard gaan met het vervangen van de sloten. Deze kosten zijn eventueel te verhalen op uw reisverzekering. Wij raden u aan deze af te sluiten. Bij het niet betalen of meewerken om tot een oplossing te komen schakelen wij altijd een 3e partij in en de kosten die hiermee gepaard gaan zullen op u worden verhaald.

 

9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Door de algemene verordening gegevensbescherming krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Wat zijn persoonsgegevens? Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn. Door aanmelding verklaart u zich akkoord met het onderstaande. Privacy verklaring Bed and Breakfast De Manderije Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Bed and Breakfast De Manderije alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Bed and Breakfast de Manderije aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl. ? Hoe gaat Bed and Breakfast De Manderije om met uw persoonsgegevens? Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. De gegevens worden niet verspreid onder derden. U kunt te alle tijde de door u of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen. ? Bezoekgegevens Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij worden onder andere het IP-adres van de computer, de aangeklikte informatie en het moment van inloggen geregistreerd. Bed and Breakfast De Manderije gebruikt deze gegevens alleen om de statistieken op de website te bekijken en de website te blijven aanpassen op de wensen van de websitebezoeker. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

WIJ HOPEN OP UW BEGRIP VOOR HET OPSTELLEN VAN DEZE BOEKINGSVOORWAARDEN.

 

Bed en Breakfast de Manderije adres:

Kamperweg 15

8181 CR Heerde

Nederland

Email: info@amanderije.nl